Konsultacje lekarskie online. Wizyty domowe.

KONSULTACJE LEKARSKIE

Oferowane konsultacje telefoniczne w zakresie m.in.:
– ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego
– gorączka, zapalenie gardła, katar
– nadciśnienia tętniczego
– cukrzycy
– zakażeń układu moczowego
– zaburzeń lipidowych i miażdżycy
– wybranych chorób skóry
– leczenia bólu
– analiza wyników badań laboratoryjnych
– wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich
– promocja zdrowia, leczenie niefarmakologiczne

Każdy konsultowany pacjent otrzymuje raport z teleporady, z zaleceniami, proponowanym leczeniem oraz modyfikacją stylu życia w formie elektronicznej.

Jeżeli po udzielonej telekonsultacji stan zdrowia Państwa będzie wymagał osobistego zbadania, należy liczyć się z koniecznością odbycia wizyty w ośrodku Poradni Lekarza Rodzinnego lub możecie Państwo skorzystać z usługi Domowy Doktor – Wizyta Domowa.

KIEDY NIE WZYWAĆ DOMOWEGO DOKTORA?

– m.in. gdy pacjent jest nieprzytomny
– pacjent nie oddycha
– ma nagłą reakcję alergiczną, silną duszność
– obficie krwawi

W innych sytuacjach wymagających natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego

Pacjent wymaga użycia specjalistycznego sprzętu medycznego, np. leczenia dożylnego

REJESTRACJA