Konsultacje lekarskie online. Wizyty domowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych jest Praktyka Lekarska Justyny Rajkiewicz z siedzibą przy ul. Ks. Władysława Szeremeta 6 w Otyniu.

Zbieram, gromadzę i przetwarzam dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym podczas rejestracji pacjentów oraz przeprowadzania badań diagnostycznych, kontrolnych i lekarskich.

Dokładam wszelkich starań, aby wszystkie moje działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz aby opierały się na szacunku do prywatności i autonomii osób, których dane pozyskuję i przetwarzam.

 

Gdzie i w jaki sposób przetwarzam dane

Wszystkie dane przechowuję w wersji elektronicznej na zabezpieczonym komputerze w siedzibie Praktyki. Przetwarzam dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przeze mnie (poczta e-mail, chmury do przechowywania plików, strona internetowa, aplikacje DrWidget, domowy doktor.com).

 

Komu powierzam dane

 Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi stale współpracuję, a które odpowiadają za:

  1. właściwe i poprawne funkcjonowanie strony internetowej –

                   DrWidget.pl

                   domowydoktor.com

Podmioty, z którymi stale współpracuję działają na podstawie umów powierzenia i na równi ze mną są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe powierzam do przetwarzania pośrednikom pocztowym (takim jak Poczta Polska) oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego na podstawie umów powierzenia i regulaminów usług.

 

Prawa osób, których dane przetwarzam

Wszystkim osobom, których dane przetwarzam, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzam na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu, mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, bym w ten sposób wykorzystywała ich dane.

Jeśli przetwarzam dane w celu realizacji umowy, to w każdej chwili można z niej zrezygnować.

Inne umowy można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzam dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzam, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Zależy mi na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych muszę mieć pewność, że nie udostępnię Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będę miała wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzam, mogę zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również mnie. Dokładam starań, żeby jak najlepiej chronić  Twoje prawa. Jeśli popełnię błąd, będę chciała go jak najszybciej naprawić.

 

Czyje dane przetwarzam i na jakich zasadach?

Zbieram, gromadzę i przetwarzam dane osobowe Pacjentów tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji świadczeń i usług medycznych oraz wypełniania obowiązków prawnych.

Przekazane mi dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, lub w przypadku przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celach marketingowych tylko za Państwa wyraźną pisemną zgodą.

REJESTRACJA

Pozostając na stronie, zgadzasz się na uzycie plików cookies. Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close